Kinderopvang

Peuterspeelzaal de Klinker

Onze vaste dagindeling geeft de peuters rust en houvast

Over de locatie

In onze peuterspeelzaal stimuleren wij uw kind op een actieve en speelse manier om zich verder te ontwikkelen. Een leuke en leerzame voorbereiding voor de basisschool!

We werken op de peuterspeelzaal met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk. Uw kind krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen. Voeding en verzorging is inbegrepen.

Op de groep werkt onze vaste pedagogisch medewerker Mieke Veelenturf zodat er continuïteit is voor de kinderen. Tevens wordt met een vaste dagindeling gewerkt op de peutergroep, dit geeft rust en houvast aan de kinderen, de pedagogisch medewerker en de ouders. Daarnaast houdt de pedagogisch medewerker ook rekening met de individuele wensen van de ouder. Er is een buitenspeelruimte, waar veel gebruik van wordt gemaakt . Bij goed weer wordt er dagelijks buiten gespeeld, bij slecht weer is de binnenspeelruimte voldoende voor de kinderen om hun energie kwijt te kunnen.

Peuterspeelzaal de Klinker
Polderlaan 9 (in het gebouw van IKC de Klinker)
3261 ZA Oud-Beijerland (Poortwijk III)
Telefoon: 06-82929296
E-mailadres: klinker@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
141586928

DG&J-rapport
Bekijk ons  inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons is geregistreerd.

Openingstijden
Maandag, Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.

Ochtend:
08.30 -12.30 uur