Kinderdagverblijf De Blieken

Kinderdagverblijf De Blieken

Over ons kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf (KDV) De Blieken is onderdeel van het IKC De Blieken. Bij kinderdagverblijf De Blieken wordt gewerkt met twee groepen. Er is een startgroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Op basis van ontwikkeling en uitdaging is het mogelijk om een kind door te plaatsen met 18 maanden naar de volgende groep. Het spelmateriaal is aangepast naar de leeftijd van de kinderen per groep. Wanneer er activiteiten plaatsvinden, kan er gebruik worden gemaakt van een andere ruimte dan de groepsruimte. In de groepen staat meubilair dat speciaal is ontworpen volgens de eisen voor de inrichting van een kinderdagverblijf.

Contact
KDV De Blieken
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
Telefoon: 0186 – 574584
E-mailadres: blieken@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
310947522

DG&J-rapport
Bekijk ons inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons geregistreerd.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.