Kinderdagverblijf Onder de Wieken

Kinderdagverblijf Onder de Wieken

Over ons kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf Onder de Wieken maakt deel uit van IKC Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland. Kinderdagverblijf Onder de Wieken is een kleinschalige opvang met plek voor maximaal twaalf
kinderen. We werken in het kinderdagverblijf volgens de principes van Dalton. Er is een nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal.

Contact
KDV Onder de Wieken
Achterstaat 5
3264 AB Nieuw-Beijerland
Telefoon: 06 – 30553173
E-mailadres: kdvodw@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
261929598

DG&J-rapport
Bekijk ons inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons geregistreerd.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.