Kinderdagverblijf De Pijler

Kinderdagverblijf De Pijler

Over ons kinderdagverblijf

KDV De Pijler is per 31 augustus 2020 opengegaan en is onderdeel van het nieuwe IKC De Pijler in Maasdam. Er is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Contact
KDV De Pijler
Fazant 1
3299 BS Maasdam
Telefoon: 06 – 14426125
E-mailadres: kdvdepijler@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
216757186

DG&J-rapport
Bekijk ons inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons is geregistreerd.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.