Peuterspeelzaal De Flierefluiter

Peuterspeelzaal De Flierefluiter

Over onze peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal (PSZ) De Flierefluiter is een van de VE-locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie door het consultatiebureau.

Onze peuterspeelzaal kenmerkt zich door afwisseling en uitdaging. We hebben een ruim, kleurrijk lokaal waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen en leren. De ontwikkeling van de peuters houden we dagelijks bij met het volgsysteem ‘Kijk-Peuters’. Ook de buitenspeelplaats biedt volop ruimte om te ontdekken en te bewegen. De ouders zijn enorm betrokken bij onze locatie en dat waarderen wij enorm. Want met elkaar zorgen we voor een goede sfeer en leerklimaat voor de kinderen. We organiseren regelmatig koffieochtenden met de jeugdverpleegkundige en/of de logopediste.

Contact
Peuterspeelzaal De Flierefluiter
Roerdompsingel 6
3281 JH Numansdorp
Telefoon: 06 – 40919476
E-mailadres: flierefluiter@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
921666548

DG&J-rapport
Bekijk ons  inspectierapport  op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons is geregistreerd.

Openingstijden
Maandagochtend, dinsdagochtend,  donderdagochtend en vrijdagochtend van 8:15 uur tot 12:15 uur.

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend-vrijdagochtend
Dinsdagochtend-donderdagochtend