Peuterspeelzaal De Pijler

Over onze peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal (PSZ) De Pijler is een van de VE-locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie van het consultatiebureau.

Een goede voorbereiding op de basisschool is ons uitgangspunt. Door de rijksregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kan een aantal kinderen twee extra dagdelen spelen op onze peuterspeelzaal.

De kinderen spelen in kleine groepen en worden begeleid door professionele pedagogisch medewerkers.

Onze peuterspeelzaal maakt deel uit van onze locatie IKC de Pijler. Een ruime locatie met veel daglicht en een grote buitentuin.

Contact
Peuterspeelzaal De Pijler
Fazant 1 (in het gebouw van IKC de Pijler)
3299 BS Maasdam
Telefoon: 078 – 6761445
E-mailadres: depijler@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
216757186

DG&J-rapport
Bekijk ons inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons geregistreerd.

Openingstijden
Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend van 8:30 uur tot 12:30 uur.