Kinderopvang

Peuterspeelzaal Hummelvijver/Zeesterren

Elke dag staat spelend leren centraal

Over de locatie

Peuterspeelzaal Hummelvijver/Zeesterren is één van de VE locaties waar kinderen de wettelijke 16 uur per week kunnen afnemen na een indicatie van het consultatiebureau.

Een goede voorbereiding op de basisschool is ons uitgangspunt. Wij werken nauw samen met alle basisscholen en de gemeente. Door de rijksregeling ”Voor- en Vroegschoolse Educatie” (VVE) kunnen een aantal kinderen twee extra dagdelen spelen op onze peuterspeelzaal.
Er wordt gewerkt in kleine groepen en de kinderen worden begeleid door professionele pedagogisch medewerkers.

Onze peuterspeelzaal maakt deel uit van onze locatie KDV Hummelvijver . Een ruime locatie met veel daglicht en een grote buitentuin.

Peuterspeelzaal Hummelvijver/Zeesterren
Buttervliet 6 (in het gebouw van kinderdagverblijf Hummelvijver)
3281 LK Numansdorp
Telefoon: 0186 – 650033 (Zeesterren)
E-mailadres: hummelvijver@ko-dehoekscheschool.nl

LRKP-nummer
146587340

DG&J-rapport
Bekijk ons  inspectierapport op het Landelijk Register Kinderopvang. Hier is elke locatie van ons geregistreerd.

Openingstijden
Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Ochtend:
08.15 – 08.30 uur inlooptijd, 12.15 uur ophaaltijd